Adatvédelem | Tangea Kft.

Adatvédelem

Jelen menüpontban a Tangea Kft. az alábbiakról tájékoztatja Önt:

A Tangea weboldal bárki számára ingyenesen látogatható és nincs olyan menüpontja, amely kizárólag regisztráció alapján lenne megtekinthető.
Kivételt képez ez alól a hírlevél feliratkozás menüpont. Ahhoz, hogy hírlevelet küldhessünk Önnek arra kérjük, hogy regisztráció során részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek – név, cím, e-mail cím. A Tangea Kft. mint, adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Tangea Kft. az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.
A Tangea weboldal megtekintésével Ön és a Tangea Kft. távközlési eszköz útján létesítenek egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Tangea Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Tangea Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Tangea Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Tangea Kft. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Tangea weboldal használata során kárt okozott, a Tangea Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Tangea Kft-t megóvni és azokat viselni. A Tangea Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.